I mer tätbefolkade områden är det vanligt med inbrott där tjuvar oftast försöker ta sig in via ytterdörren. Detta är den främsta anledningen till att många väljer att byta ut sin gamla dörr mot en säkerhetsdörr istället.

Förutom mot inbrottstjuvar skyddar dörren även mot andra obehag, eftersom den sluter helt tätt. Håll eldsvådor, grannens matos utanför och få samtidigt en tystare boendemiljö. Det är inte bara säkerheten som står i fokus när du väljer en säkerhetsdörr.

Många fördelar med säkerhetsdörr

  • Minskad inbrottsrisk: Tjuvarna kommer att välja ett lättare alternativ att ta sig in genom än din säkerhetsdörr. De vanligaste verktygen en inbrottstjuv har med sig vid planerat inbrott är en kofot och skruvmejsel. Det innebär att det blir väldigt svårt för tjuven att forcera en bra säkerhetsdörr med hjälp av dessa verktyg.
  • Rabatt på hemförsäkring och lägre självrisk: Har du en godkänd säkerhetsdörr finns det försäkringsbolag där du får rabatt på hemförsäkringen. Hos vissa bolag kan även självrisken vara lägre.
  • Värdeökning av bostaden: Ger köparna av bostaden en trygghetskänsla och många mäklare värderar en bostad något högre om det finns en säkerhetsdörr.
  • Brandskydd: En bra säkerhetsdörr skyddar mot brand utifrån eller innanför dörren. Den bromsar branden i 30 minuter och är så pass effektiv att du kan lägga din hand mot den trots att det är 100 grader varmt på andra sidan.
  • Stopp mot brandgaser: Det är inte bara brand som dörren kan stoppa utan den kan även hindra brandgaser från att tränga in i bostaden. Detta är möjligt eftersom säkerhetsdörren sluter tätt.
  • Skydd mot drag: Säkerhetsdörren skyddar mot drag och minskar på detta sätt energiförlusten vid och genom dörren. Allt drag vid dörren försvinner med hjälp av dörren.
  • Skydd mot ljud: De allra bästa säkerhetsdörrarna har en väldigt bra ljudisolerande förmåga. Innan du väljer dörr bestäm dig för hur mycket dämpning som du vill ha.

Tänk på detta inför köp

En säkerhetsdörr bör vara i klass MK3 . Detta innebär att dörren är ett bra inbrottsskydd som är utrustad med minst en låsenhet som är godkänd. Det är även bra att titta på klassifikationen när det kommer till brand. Dörren bör vara brandklassad till e12 15/EW 30, vilken innebär att den kan bromsa branden i 30 minuter. Undersök vilka egenskaper som är viktiga för dig och vilken klass på säkerhetsdörren som blir bäst utifrån dina behov.