Ibland drabbas ett hus av en fuktskada. Det finns flera anledningar till att en fuktskada uppstår. Det viktiga är att åtgärda en fuktskada direkt den upptäcks för att inte riskera att skadan blir större och orsakar mögel.

När du äger ett hus kan det ibland uppstå fuktskador av olika slag. Anledningen till att fuktskador uppstår är olika. När fuktskadan är ett faktum är det viktigt att åtgärda den omgående för att inte riskera att den blir värre. Du kan med fördel gå in på www.waterproof-stockholm.se för hjälp med fuktskadorna och ta kontakta dem. De har ett gott rykte och gör allt för att kunderna ska bli nöjda med deras arbete. Om du letar efter en specialist på fukt- och mögelproblem är det dem du ska anlita för att få bra hjälp.

Fuktskador är komplexa

Det är alltid en bra idé att kontakta proffs om du upptäcker en fukt- eller mögelskada. Sådana skador kan vara komplexa och ibland svåra att härleda. Fuktskador är inte heller enkla att upptäcka på egen hand. Om du har en misstanke om att det kanske finns en fuktskada i ditt hus ska du kontakta någon som kan bekräfta eller dementera det genom att göra en fuktutredning. Illaluktande eller underliga lukter kan vara ett tecken på en fuktskada. Badrum, kök, källare och kryprgund är ställen som är särskilt utsatta för fuktskador. Men andra delar av huset kan även drabbas av olika fuktskador som tak och väggar. Ett trasigt tak som inte lagas kan orsaka fuktskador på huskroppen och det kan få förödande konsekvenser.

Fuktskador kan orsaka mögel

Det finns flera anledningar till varför du ska åtgärda en fuktskada direkt den upptäcks. Om du inte fixar skadan kan den bli större och mer omfattande vilket kan leda till större kostnader. En fuktskada kan även leda till mögel som i sin tur kan ställa till med rejäla problem. Mögel kan förutom göra stor skada på huset även ha negativa effekter på din hälsa men det beror mycket på vilken form av mögel det handlar om.

Orsaker till fuktskador:

• Dålig ventilation
• Läckage som orsakar vattenskada
• Dålig fuktspärr