Har du mätt radonhalten i ditt hem på länge? Ny statistik visar att det endast är var tredje småhusägare som har gjort en radonmätning i sina hem – och det är alldeles för få.

Det är få som gör ordentliga radonmätningar i sina hem, endast var tredje småhusägare har gjort denna mätning, vilket gör att var tredje småhusägare kan vara utsatt för denna radioaktiva gas som vid långvarig exponering ökar risken att man drabbas av lungcancer. Visste du att cirka 500 fall av cancerformen beror just på radon? Och radon finns dessutom inte bara i marken utan kan komma in i hemmet via byggnadsmaterialet eller till och med hushållsvattnet – plus att det enda sättet att veta om du är utsatt för radon är att genomföra en mätning.

Fler måste mäta

I en undersökning som gjorts av Strålsäkerhetsmyndigeten via 1 702 telefonintervjuer har man testat allmänhetens kunskaper om radon och resultaten är alarmerande. Enligt Aftonbladet anser myndigheten att kunskapsnivåerna om radonets skador måste höjas, och detta speciellt bland unga. Endast 68 procent av de yngre tillfrågade kände till exempel till att radonet är hälsofarligt och att gasen kan finnas i våra bostäder. Extra farligt är det dessutom för rökare att vistas i radon eftersom hälsorisken för dem är högre än hos icke-rökare som utsätts för radon.

Samma okunskaper kunde identifieras hos småhusägare. Endast en av fem kände till om den egna bostaden innehöll blåbetong eller inte och bara en av tre har mätt radonhalten i sina hem. En sak kan Strålskyddsmyndigheten konstatera – kunskapen måste öka och fler behöver mäta radonhalten i sina hem.