Det är skadligt att leva i miljöer där radonhalten är hög. Radon är osynlig och luktfri och är därför svår att märka av. På grund av detta är det viktigt att man mäter halten av radon i sitt hem, framförallt om man renoverar, har vatten från en bergsbrunn eller ska köpa ett nytt hus.  

vattenRadon bilas när ett radioaktivt ämne kallat radium sönderfaller. Det bilas då gas som är skadlig och kan fasta i våra luftvägar, speciellt om man lever i miljöer med radon under lång period. Gaserna sprids till exempel när man renoverar, fått sprickor i marken eller om vatten med höga halter radon hälls upp och står i hemmet. I långa loppet sprids denna gas och kan skada lungorna så pass mycket att det bildas lungcancer.

Därför är det viktigt att man installerar en radonavskiljare i anslutning till sitt dricksvatten, om man vet med sig att vattnet innehåller mycket radon. Det kan man göra här till exempel: http://www.radonett.com/sv/. Man ska även med jämna mellanrum göra mätningar för att avgöra halten radon i hemmet. Det ända sättet att ta reda på om det finna radon i luften eller vattnet är faktiskt att mäta. Man kan med andra ord inte se, lukta eller smaka efter radon vilket gör det extra viktigt att göra en mätning om man känner sig osäker hur hälsosam luften är.

Boverket skriver att man ska göra en mätning om man köper ett hus, renoverar och bygger om, gör förändringar i sitt ventilationssystem eller uppvärmningssystem eller slår till med ett helt nybygge. Strålskyddförening skriver att man ska satsa på att riktvärdet av radon i luften inomhus ska ligga på 200Bq/kubikmeter. Är den högre än detta kan luften bli skadlig att andas in.

Varifrån kommer radon?

Radon finns både i marken, luften och vattnet men blir skadligt i för stora halter. I bostäder kan radon komma ifrån marken runt bostaden, i byggnadsmaterial och i vattnet som finns i bostaden. När det kommer till byggnadsmaterial finns radon i de material som är baserade på sten i någon form, som tegel och betong, som innehåller radium. Därför ska man vara extra noga med att mäta vid eller efter renovering. I vattnet kommer radium från bergsborrade brunnar eller bergssprickor som vattnet rinner igenom. I vanliga fall rengörs vattnet i kommunen innan det rinner vidare ut i hushållen. Men i de fall som radonhalten är hög är det därför bra att använda sig av en radonavskiljare.