Rot- och Rutavdraget har sedan de kom varit en stor snackis, för många har det varit succé och för andra mindre bra. Sedan årsskiftet 2016 har en del regler för Rot förändrats till det sämre, vilket lett till mindre popularitet kring det. Rut har å andra sidan förändrats till det bättre och skatteavdragen för hushållstjänster fortsätter att växa, men långsamt.

Verktygslada smal

En succé med bitter-gott slut skulle man kunna kalla det. Under flera år var Rotavdraget något som många nyttjade, vilket hjälpte många att få ut mer av sin byggnation. Nu har förhållandena försämrats en hel del. I Sydsvenskan kan läsa om att den som anlitar en hantverkare för ombyggnation i sin bostad får idag endast dra av 30 procent av arbetskostnaderna av detta från skatten, en siffra som tidigare låg på 50 procent. Många slantar kan gå förlorande för privatpersoner där samtidigt som statskassan på grund av ändringen dragit in ungefär två miljarder kronor fram till slutet av juli 2016. Men Rutavdraget har inte drabbats av besparingar, det ökar sakta och fler tjänster inom hushållssektorn har blivit giltiga för Rutavdrag.

Rotavdrag idagBygge

Rotavdraget används genom att den man anlitat för arbete gör ett skatteavdrag på fakturan för arbetskostnad som hembyggnationen haft. Sedan betalar man yrkespersonen i fråga och denne begär i sin tur en utbetalning för de avdragna kostnaderna från skatteverket. Om denna begäran på utbetalning beviljas kommer beloppet att finnas i din inkomstdeklaration, men kom ihåg att man måste ha betalat tillräckligt mycket skatt under året för att få använda denna förmån, så fungerar Rotavdraget. Rotavdraget ligger som sagt på max 30 procent av arbetskostnaderna och man kan max dra av 50 000 per person och år. Trots att det har minskat från 50 procent så är det inte dåligt. Fler bär bruka avdraget för alla typer av byggnationer hemma. Det man kan göra själv är såklart smart att göra själv, men många saker är bra om man tar hjälp av yrkespersoner inom byggbranschen, speciellt vid byggnationer av kök, badrum, fasad och installation av PVC fönster exempelvis. Är man osäker på vilken typ av arbete man får göra Rotavdrag finns det noga angivet på Skatteverkets hemsida. Men i stort kan man säga att det gäller reparation, tillbyggnad och underhåll av bostad eller utrymmen som ligger i närheten av bostaden. Det kan även gälla en sommarstuga, men man måste själv ha betalat för arbetet. Det gäller dock inte för att bygga ett nytt hus eller för ombyggnation eller tillbygge under de första fem åren efter att en ett bygge blivit färdigt och ett värdeår fastställts.

Rutavdrag idag

Rutavdraget fungerar på ungefär samma sätt, men att det gäller för andra tjänster. Från och med den första augusti utökades Rutavdraget till att bli täckande för fler tjänster än tidigare. Dock har beloppet pengar som köparen får göra avdrag på per år minskats. Det nya Rutavdraget ger köparen däremot rätt att dra av upp till 50 procent av arbetskostnaderna från året. Tidigare var maxbeloppet 50 000 kronor men nu ligger det på 25 00 kronor, om man inte fyllt 65 år, då gäller den större summan fortfarande. Det som Rutavdraget utökats med är att det gäller för fler trädgårdstjänster, att det involverar IT-tjänster och även tjänster inom flytt.