När du ska sälja ditt hus vill du självklart få ut ett så bra pris som möjligt. Uppvärmningssystemet är något som de flesta potentiella köpare tittar på. Därför kan det löna sig att byta till en modern värmepump inför försäljningen.

Det finns ett antal olika sätt att värma upp ett hus. Vad som passar just ditt hus bäst beror på husets och även omgivningens förutsättningar, samt din egen ekonomi. De flesta husägare vill ha så låga uppvärmningskostnader som möjligt. Har du inte redan ett bra, miljövänligt och kostnadseffektivt system installerat i bostaden, så kan du fundera på en värmepump.

Värmepump

Ett av de mest enkla och effektiva uppvärmningssystemen, om du inte har tillgång till fjärrvärmenät i bostadsområdet, är värmepumpar. Det finns ett antal olika sorters värmepumpar, t.ex. bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar. På https://20grader.se/luft-luft/mitsubishi kan du läsa om en av marknadens bästa luft-luftvärmepumpar som inte kräver någon hög investeringskostnad eller större ingrepp om man jämför med andra typer av värmepumpar.

Hur fungerar en värmepump?

Principen för värmepumpar är densamma för alla typer av pumpar. Omgivningens värme förvandlas, med hjälp av ett köldmedium som komprimeras och förångas, till värme som kan värma upp varmvattnet i huset, inklusive radiatorerna. Berg- och jordvärmepumpar tar värmen från ett djupt borrhål respektive rör som grävs ned i långa slingor i marken. Detta är kostsamt och utrymmeskrävande men ger också bra effekt.

Luft-luftvärmepump

För ett vanligt hus räcker luft-vattenvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar långt. Inga borrhål eller grävningar i mark behövs, pumpen kan enkelt ställas upp utanför huset. Med en låg investering, snabb installation och tillräcklig uppvärmning för de flesta bostäder är luft-luftvärmepumpen överlägsen som ett av knepen för att få ett bra pris för ditt hus.

Du får omedelbar återbetalning av din investering då köparen ser att ett nytt, pålitligt system med låga driftskostnader redan är installerat i huset. Köparen slipper då fundera på renovering, hantverkare och vad ett värmesystem egentligen kostar. På så sätt får du fler spekulanter på huset, fler bud och dessutom en nöjd köpare!